maandag, juli 13, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Toezichthouder DNB zet koers uit in ‘Visie DNB toezicht 2014-2018′
Toezichthouder DNB zet koers uit in ‘Visie DNB toezicht 2014-2018′

Toezichthouder DNB zet koers uit in ‘Visie DNB toezicht 2014-2018′

  • Nederland
  • DNB zet zich in voor krachtig Europees bankentoezicht en gaat in haar eigen toezichtaanpak verder werken aan verbetering van de informatievoorziening, de kwaliteit van de risicoanalyse en gedragsbeïnvloeding van de onder toezicht staande instellingen. Het toezicht op de integriteit van de financiële sector wordt geïntensiveerd en er wordt binnen de wettelijke mogelijkheden meer openheid gezocht over de toezichtpraktijk.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2014/dnb304575.jsp

Dat stelt toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) in haar nieuwe ‘Visie DNB toezicht 2014-2018’ die vandaag wordt gepubliceerd. De nieuwe Visie bouwt voort op de aanscherpingen in het toezicht van DNB in de afgelopen jaren naar aanleiding van de voorgaande ‘Visie DNB toezicht 2010-2014′, en het Plan van Aanpak Cultuurverandering DNB van 2010. De lessen uit de crisis voor het toezicht van DNB zoals daarin verwoord gelden nog steeds. Deze Visie neemt de ervaringen mee die sindsdien zijn opgedaan, en probeert te leren van zaken die DNB liever niet had zien gebeuren, zoals de nationalisatie van SNS en de Libor-affaire.

Daarbij dient de Visie zowel een intern als een extern doel. Het interne doel is de koers uit te zetten voor de DNB toezichtorganisatie voor de komende jaren en invulling te geven aan haar missie: solide en integere financiële instellingen. Het externe doel is om onder toezicht staande instellingen, politiek en publiek te informeren over waar DNB heen wil met de sector en het toezicht, welke mogelijkheden en beperkingen daarbij gelden en hoe DNB de rol van andere stakeholders ziet. De Visie benadrukt daarbij de verantwoordelijkheid van de instellingen, alsmede het belang van goede prudentiële en niet-prudentiële (met name fiscale) regelgeving.

De belangrijkste uitdagingen

Banken moeten verder werken aan hogere buffers en een stabiel financieringsprofiel. Een effectief interventie-instrumentarium op Europese schaal, inclusief herstel- en afwikkelplannen en bail-in (waarbij verliezen in eerste instantie bij crediteuren worden gelegd), is nodig om tijdig te kunnen ingrijpen, kritieke functies te bewaren en risico’s voor de overheid en de financiële stabiliteit te beperken. Dit draagt ook bij aan het verminderen van de complexiteit van banken.

Voor levensverzekeraars noopt de krimpende markt tot schaalvergroting via consolidatie. Zij zullen daartoe alles in het werk moeten stellen om het claimrisico verband houdend met beleggingsverzekeringen te reduceren. Pensioenfondsen zullen de kostenefficiëntie moeten verbeteren. Ook de professionaliteit en deskundigheid van pensioenfondsbesturen is voor verbetering vatbaar, met name op het gebied van vermogensbeheer en risicobeheer. Consolidatie kan op beide fronten een bijdrage leveren.

Rode draad door de hele financiële sector is de noodzaak om het vertrouwen te herstellen, onder andere door verder te werken aan een duurzaam bedrijfsmodel, een integere bedrijfscultuur en transparante en heldere producten. DNB wil de onder toezicht staande instellingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid om hun bijdrage te leveren aan het aanpakken van de uitdagingen waar de sector voor staat. Zij zijn het tenslotte die primair verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een solide en integere financiële sector.

Bijdrage toezicht

DNB ziet vier toezichtterreinen die de komende jaren extra aandacht behoeven. Allereerst het gemeenschappelijke Europese bankentoezicht onder leiding van de ECB, waar DNB een sterke en slagvaardige speler wil zijn. De nieuwe toezichthouder moet een gestroomlijnde organisatie worden met g oed functionerende en krachtig aangestuurde toezichtteams. Daarnaast werkt DNB samen met de ECB momenteel hard aan het Europese balansonderzoek om banken gezond en wel in te varen in het gemeenschappelijk bankentoezicht. Voorts maakt de Nederlandse toezichthouder zich binnen het gemeenschappelijke toezicht ook hard voor vooruitblikkend toezicht, met aandacht voor bedrijfsmodel en bedrijfscultuur van banken.

Een tweede gebied waarop DNB de nadruk zal leggen is die van het voortbouwen op de aanscherpingen van de toezichtaanpak die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. DNB werkt daartoe aan een nieuw systeem voor ontsluiting, analyse en rapportage van toezichtdata , en gaat meer diepgravende toezichtonderzoeken bij instellingen doen. Ook zal tijdig worden ingegrepen, ook als een positieve uitkomst in het toezichtproces niet gegarandeerd is.

Daarnaast blijft integriteit de komende jaren één van de speerpunten van het toezicht van DNB. Gebeurtenissen in de afgelopen jaren zoals de aanloop naar de nationalisatie van SNS en de Libor-affaire, geven aanleiding voor aanscherping van het integriteitstoezicht. DNB gaat naast het reguliere preventieve toezicht de alertheid op integriteitsincidenten verhogen door toezichthouders hier nog intensiever op te trainen, en door informatie beter te combineren en uit te wisselen, zowel intern als met andere betrokken partijen zoals OM en andere toezichthoudende instellingen.

Tenslotte wil DNB in haar toezicht aankoersen op grotere transparantie. Binnen de wettelijke mogelijkheden zal de toezichthouder meer informatie publiceren over financiële instellingen en het toezicht. Daarbij zal DNB de onder haar toezicht staande instellingen onder meer bewegen om zélf meer openheid van zaken te geven. Ook wordt bekeken of de publicatie van sancties en boetes nadrukkelijker kan worden benut om de preventieve werking ervan te maximeren. Ook gaat DNB meer publiceren over haar instelling-overstijgende thema-onderzoeken.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top