donderdag, januari 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / Universiteiten en hogescholen maken werk van profilering
Universiteiten en hogescholen maken werk van profilering

Universiteiten en hogescholen maken werk van profilering

  • Nederland
  • Universiteiten en hogescholen zijn goed op weg met de uitvoering van hun plannen op het gebied van profilering en zwaartepuntvorming. Dat is een belangrijke conclusie van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek in de midtermreview van de prestatieafspraken. De commissie geeft daarom alle instellingen een positief advies. Minister Bussemaker (OCW) heeft dit advies voor alle instellingen overgenomen en zo behouden de instellingen hun budget voor profilering voor 2015 en 2016.
  • Ministerie van Algemene Zaken
  • http://www.rijksoverheid.nl
  • info@minaz.nl
  • http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/23/universiteiten-en-hogescholen-maken-werk-van-profilering.html

De midtermreview geeft inzicht in de voortgang op profilering en zwaartepuntvorming, de voortgang van de Centres of Expertise en hoe instellingen bezig zijn met onderwijskwaliteit en studiesucces. In 2012 zijn hierover met alle bekostigde instellingen in het hoger onderwijs prestatieafspraken gemaakt.

Universiteiten en hogescholen gaven in gesprekken met de Reviewcommissie aan dat de prestatieafspraken de instellingen helpen bij het vormgeven van de strategie en bij interne discussies over profilering en onderwijskwaliteit. Ook bij de inrichting en herordening van het onderzoeks- en onderwijsaanbod zijn de profileringsthema’s, die per instelling zijn gekozen, leidend. Bij universiteiten ziet de reviewcommissie aandacht voor excellentietrajecten en verbreding van bacheloropleidingen. Hogescholen zetten in op nieuwe hbo-masteropleidingen, Associate-degreeprogramma’s en zij werken veel samen met ROC’s om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren. Ook over de Centres of Expertise, samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en het bedrijfsleven, is de reviewcommissie positief.

In 2016 zal de Reviewcommissie beoordelen of de instellingen hun doelen met betrekking tot profilering, onderwijskwaliteit en studiesucces hebben gehaald.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top