dinsdag, augustus 16, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / België / Van der Steur en Dijkhoff lichten voorzittersprogramma toe in Brussel
Van der Steur en Dijkhoff lichten voorzittersprogramma toe in Brussel

Van der Steur en Dijkhoff lichten voorzittersprogramma toe in Brussel

  • Belgie
  • Minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff lichten vandaag het Nederlandse voorzittersprogramma op het terrein van veiligheid, migratie en justitie toe in het Europees Parlement. "De Europese Unie staat voor grote uitdagingen op het terrein van veiligheid, migratie en justitie. Problemen op het terrein van terrorismebestrijding en migratie zijn problemen die lidstaten niet alleen kunnen oplossen. Ze staan daarom hoog op de Europese politieke agenda.", aldus de minister van Veiligheid en Justitie.
  • www.rijksoverheid.nl
  • info@minaz.nl

Terrorismebestrijding

Nederland gaat zich als voorzitter inzetten voor de versterking van de Europese samenwerking rond terrorismebestrijding. Hierbij maakt Nederland zich hard voor de implementatie van bestaande Europese afspraken, zoals op het gebied van informatie-uitwisseling en nieuwe regelgeving over vuurwapens. Daarnaast zet Nederland in op het tegengaan van terroristische reisbewegingen. Ook stimuleert Nederland de uitwisseling van best practices om radicalisering tegen te gaan en het belang hierbij van een gedegen lokale aanpak. Daarnaast richt het voorzitterschap zich op harmonisatie van de strafbaarstelling van terroristische delicten.

Migratie

De asielinstroom in de EU is ongekend hoog. Spoedige inrichting van hotspots waar asielzoekers worden geregistreerd en de versterking van de bewaking van de buitengrenzen zijn daarom van het grootste belang. Daarnaast is het zaak om overeenstemming te bereiken over voorstellen op het terrein van herplaatsing, veilige landen van herkomst, herziening van de Dublinverordening en het visumpakket. Ook de aanpak van mensensmokkelaars en het bevorderen van de terugkeer van asielzoekers die geen bescherming nodig hebben zijn uitdagingen die de EU gezamenlijk moet aangaan.

Naast migratie en terrorismebestrijding verdienen ook andere grensoverschrijdende problemen de aandacht.

Cyberveiligheid en cybercriminaliteit

Een open en veilig internet is van groot belang. Om de cyberveiligheid te verbeteren wil Nederland vooral de samenwerking met de bredere ICT-gemeenschap, zoals het bedrijfsleven en experts, verbeteren. De ontwikkelingen in het digitale domein brengen daarnaast nieuwe uitdagingen met zich mee voor de aanpak van criminaliteit. Ook dit vraagt om een gemeenschappelijke aanpak. De inspanningen van het voorzitterschap richten zich op het verbeteren van operationele internationale samenwerking en rechtsmacht in cyberspace.

Mensenhandel

Bij mensenhandel wordt vaak gedacht aan seksuele uitbuiting. Mensenhandel in de vorm van arbeidsuitbuiting is echter ook een groot en grensoverschrijdend probleem. Nederland vraagt daarom aandacht voor betere samenwerking om deze vorm van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

De rechten van slachtoffers

Naleving van Europese wetgeving die slachtoffers beschermd is voor mensen die in het buitenland slachtoffer worden van een misdrijf van het grootste belang. Nederland zet zich daarom in voor de oprichting van een Europees netwerk voor slachtofferrechten.

Forensisch onderzoek

Als voorzitter gaat Nederland zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van forensisch onderzoek in Europa. Dit zal het makkelijker maken om forensisch bewijs te gebruiken in grensoverschrijdende misdrijven.

Over Content Editor R

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top