zondag, oktober 21, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Mensen / Verantwoorde transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015 haalbaar
Verantwoorde transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015 haalbaar

Verantwoorde transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015 haalbaar

  • Nederland
  • De Transitiecommissie Jeugd heeft de 3e rapportage over de actuele stand van zaken gepresenteerd. Het rapport levert een voor de VNG herkenbaar, maar geen verrassend beeld op. Alhoewel er op een aantal terreinen sprake is van vertraging, delen we de conclusie van de Transitiecommissie dat de datum 1 januari 2015 zeker haalbaar is. Samen met het Rijk, aanbieders en andere betrokken partijen gaan gemeenten er vol tegenaan om de transitie 1 januari 2015 op een verantwoorde manier te laten slagen.
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/14-03-04/verantwoorde-transitie-jeugdzorg-per-1-januari-2015-haalbaar

De VNG is positief dat de Jeugdwet nu door de Eerste Kamer is en ziet het rapport van de commissie als extra aansporing: gemeenten zijn nu aan zet. Het is op zich positief dat gemeenten ver voor de wet al zo ver met de invoering zijn. Nu de wet er is, kan die lijn met nog meer voortgang worden doorgezet.

Basisscenario

In haar rapport geeft de Transitiecommissie aan zorgen te hebben over de voortgang. Zij adviseert gemeenten daarom prioriteiten te stellen en zich bij de voorbereidingen vooral te richten op de meest essentiële zaken die voor 1 januari 2015 gerealiseerd moeten zijn. Veel gemeenten hebben deze praktische keuze al gemaakt. Om de voortgang te versnellen hebben VNG en Rijk een intensief ondersteunings-programma opgezet om gemeenten waar nodig te ondersteunen bij de voorbereidingen.

Complex

Omdat de Jeugdwet pas enkele weken geleden is vastgesteld, kunnen gemeenten nu pas de zorgvraag goed in kaart kunnen brengen. In deze fase van de transitie gaat het vooral over de continuïteit van zorg, financieringswijzen, specialismen en zorgvormen. Juist de complexiteit van deze vraagstukken is de reden tot deze stelselherziening. Maar diezelfde complexiteit stelt ook grenzen aan de snelheid van de voorbereidingen.

Waarborgen

Naast ruimte voor gemeenten zijn ook waarborgen nodig om de transitie zorgvuldig te laten verlopen. Gemeenten realiseren zich dat ten volle. Er zijn inmiddels al tal van waarborgen ingebouwd waar gemeenten achter staan:

  • een wettelijk overgangsregime van maximaal een jaar voor cliënten. Met name voor de specialistische zorg is dat een belangrijk omdat het hier meestal om langere trajecten gaat
  • regionale afspraken over de functies die Bureaus Jeugdzorg nu vervullen (jeugdbescherming, jeugdreclassering, crisis, AMHK en toegang)
  • afspraken over een verantwoorde transitie van de Jeugd-GGZ, door o.a. ondersteuning van zorgverzekeraars bij de inkoop van Jeugd GGZ
  • Instelling van een Transitieautoriteit Jeugd door VWS en VenJ ter ondersteuning van zorgaanbieders.

Landelijk huiswerk

Op een aantal punten is er nog landelijk huiswerk te doen. Het komt nog steeds voor dat er verschillen zijn van miljoenen tussen de eigen rekensommen van regio’s van wat ze moeten krijgen en wat er daadwerkelijk overkomt. Ook op essentiële onderdelen als het woonplaatsbeginsel moet meer helderheid zijn. In maart zal ook volstrekt helder moeten worden wat er beschikbaar is op landelijk niveau.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top