zaterdag, november 17, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Verplichte meldingen aan DNB (86-2013)
Verplichte meldingen aan DNB (86-2013)

Verplichte meldingen aan DNB (86-2013)

  • Nederland
  • Sinds enige tijd is het toezicht op de geschiktheid van oa. bestuurders verscherpt. Onder geschiktheid wordt mede verstaan het op tijd doen van de juiste meldingen aan DNB. Vooral de onderstaande zaken zijn van belang goed in het achterhoofd te houden:
  • Confiad B.V.
  • http://www.confiad.nl
  • info@confiad.n
  • http://www.confiad.nl/verplichte-meldingen-aan-dnb-86-2013/
  • Het doen van meldingen op grond van art. 5 Wtt. Hierbij dient gedacht te worden aan de gegevens van bestuurders, (mede)beleidsbepalers en houders van een gekwalificeerde deelneming, antecedenten maar ook formele/materiële wijzigingen in de structuur waartoe het trustkantoor behoort.
  • Het melden van “voorgenomen benoemingen, herbenoemingen, functiewijzigingen en wijzigingen in de portefeuille of het takenpakket”. (zie inleiding op Meldformulier voorgenomen benoeming) Hierbij dienen trustkantoren te realiseren dat bijvoorbeeld ook het feit dat een bestuurder terugtreedt dit in de regel gevolgen heeft voor het takenpakket van de andere bestuurder(s);
  • Het melden van incidenten;
  • Het melden van wijzigingen van het procedurehandboek. Hierbij dient te worden gelet op het nieuwe format waarin dit gemeld dient te worden en het feit dat de melding dient te geschieden aan infotrust@dnb.nl;

Compliance officers en/of verantwoordelijke bestuurders moeten in dit kader zorgdragen voor de juiste procedures om op de hoogte te blijven wat er in de (internationale) organisatie speelt. Indien zij niet (pro)actief worden ingelicht kan het zomaar gebeuren dat een melding niet of te laat wordt verricht. Het gebruik van het door Confiad Consultancy ontwikkelde Compliance Charter kan hierbij een nuttig en effectieve tool zijn. Tenslotte wijzen wij u op de Beleidsregel Geschiktheid 2012 (inclusief toelichting) en het Informatiebulletin Toetsingen van AFM/DNB.

Op vragen met betrekking tot wat, wanneer en hoe gemeld dient te worden kunnen de consultants van Confiad Consultancy u antwoord geven. De compliance officers van Confiad Services kunnen u assisteren bij het doen van de meldingen. Voor nadere infomatie kunt u contact opnemen met mevrouw Nathalie Buijsrogge Msc op +31611567007 of via nathalie.buijsrogge@confiad.nl.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top