maandag, november 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Visie AFM op pensioenstelsel: keuzes waar het kan, verplichtingen waar verstandig
Visie AFM op pensioenstelsel: keuzes waar het kan, verplichtingen waar verstandig

Visie AFM op pensioenstelsel: keuzes waar het kan, verplichtingen waar verstandig

  • Nederland
  • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat het pensioenstelsel efficiënter, transparanter en beter uitlegbaar moet worden om de maatschappelijke houdbaarheid te vergroten. Om dit te realiseren is het van belang dat de pensioendeelnemer meer centraal komt te staan in het pensioenstelsel. De houdbaarheid van het stelsel kan worden vergroot door onder meer keuzemogelijkheden voor de deelnemer te bieden waar het kan en verplichtingen te behouden waar dat verstandig is.
  • AFM
  • http://www.afm.nl
  • info@afm.nl
  • http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/nieuws/2015/jan/visie-pensioen.aspx

De afgelopen maanden vond de landelijke Nationale Pensioendialoog plaats over de toekomst van ons pensioen. Deze dialoog is in augustus 2014 door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met als doel om met elkaar te kijken hoe we kunnen komen tot een betaalbaar en solide pensioenstelsel.

De AFM is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op de informatieverstrekking van pensioenuitvoerders aan deelnemers. Dinsdag 13 januari heeft zij haar visie gepubliceerd op een toekomstbestendig pensioenstelsel in de vorm van een position paper.

Keuzes waar het kan, verplichting waar dat verstandig is

In het position paper van de AFM staat het perspectief van de deelnemer centraal. De meeste deelnemers vinden pensioen een lastig en ingewikkeld onderwerp. Veel mensen verdiepen zich daarom pas op latere leeftijd in hun pensioensituatie. Het belangrijkste advies van de AFM is om meer rekening te houden met deze kennis over hoe pensioendeelnemers omgaan met (pensioen)keuzes. De AFM vindt het daarom belangrijk dat iedereen met een inkomen uit arbeid verplicht aanvullend pensioen opbouwt. Dus ook zelfstandigen (zzp’ers) en mensen die via hun werkgever nu geen pensioen opbouwen.

Deelnemers krijgen hierbij wel de mogelijkheid om de hoogte van de premie, boven een bepaald minimum, zelf te bepalen. Hiermee kunnen deelnemers zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de pensioenopbouw.

Efficiënter, transparanter en beter uitlegbaar

Deelnemers hebben belang bij een efficiënt pensioenstelsel. Immers, met lagere kosten neemt de kans op een goed pensioen toe. Transparantie over de kosten is een belangrijke eerste stap om kosten te verlagen. Daarnaast is het belangrijk dat pensioenuitvoerders voldoende omvang hebben: hoe meer pensioendeelnemers een uitvoerder heeft, hoe lager de gemiddelde kosten zullen zijn.

Pensioenregelingen zijn bovendien nu nog te complex door de vele uitzonderingen. Dat is duur(der) en leidt uiteindelijk tot lagere pensioenen. Vereenvoudiging van de pensioenregelingen helpt de kosten te verlagen, bovendien zorgt het ervoor dat de regeling makkelijker is uit te leggen aan de deelnemer.

Tot slot kan de uitlegbaarheid van het pensioenstelsel worden verbeterd door het gebruik van de zogenoemde doorsneesystematiek stapsgewijs af te bouwen. Door deze premie systematiek bouwen jongeren nu relatief weinig pensioen op voor de ingelegde premie ten opzichte van ouderen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top