zondag, januari 24, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Cijfers / VNG: aanpassingen WWB en Participatiewet stapje in goede richting
VNG: aanpassingen WWB en Participatiewet stapje in goede richting

VNG: aanpassingen WWB en Participatiewet stapje in goede richting

  • Nederland
  • De aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet zijn een kleine stap in de goede richting, maar we hebben nog een stevige wandeling voor de boeg. Het is positief dat de invoering van de Maatregelen WWB een half jaar wordt uitgesteld, zodat deze tegelijk met de Participatiewet worden ingevoerd. De VNG heeft hier lang voor gepleit. Tegelijkertijd houden gemeenten zorgen over de Wsw en is de VNG het principieel oneens met de ‘oplossing’ voor de pensioenen in de Wsw.
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/14-02-04/vng-aanpassingen-wwb-en-participatiewet-stapje-in-goede-richting

De VNG gaat ervan uit dat er geen financiële addertjes onder het gras zitten in het vandaag gepresenteerde akkoord.

Maatwerk

Met de aanpassingen in de Maatregelen WWB komt er weer iets meer keuzevrijheid voor gemeenten bij bijvoorbeeld de tegenprestatie. In het eerdere wetsvoorstel werden keuzemogelijkheden nog omgezet in uniforme verplichtingen. Dat strookte niet met de gedachte achter de WWB: eenvoudige regels en meer beleidsruimte voor gemeenten om voor elke inwoner passende oplossingen te kunnen bieden. De VNG heeft daarom steeds gepleit voor meer handelingsvrijheid en gewaarschuwd voor de disproportionaliteit van de sanctie van drie maanden geen uitkering als een bijstandsgerechtigde niet aan de verplichtingen voldoet.

Participatiebudget blijft zorgpunt

Als gevolg van het akkoord blijven de huidige Wajongers bij het UWV. Die keuze betekent niet dat de financiële situatie van gemeenten verbetert. De efficiencykorting op de Wsw blijft overeind, waardoor er grote druk blijft bestaan op het participatiebudget. Als gemeenten de kosten voor de Wsw hebben voldaan, houden zij niet of nauwelijks budget over voor de begeleiding van de ruim 350.000 bijstandsgerechtigden naar werk.

Oplossing pensioenen Wsw ontoereikend

De VNG vindt de oplossing voor de pensioenen Wsw onvoldoende. De VNG heeft eerder berekend dat werkgevers en werknemers als gevolg van de nieuwe wet € 490 miljoen meer aan pensioenpremie moeten betalen in de periode 2015-2060. De tekorten in de jaren 2017-2038 zijn hoger dan de compensatie van € 10 miljoen per jaar die de staatssecretaris nu biedt. De totale schade voor werkgevers en werknemers bedraagt hiermee nog steeds ruim € 170 miljoen.

Bovendien wordt de financiële tegemoetkoming afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat werkgevers en werknemers een akkoord bereiken over een structurele oplossing voor het pensioenfonds voor de Wsw. De VNG vindt deze voorwaarde principieel onjuist. De financiële problemen ontstaan immers door het kabinetsbesluit om per 2015 niemand meer in de Wsw – en dus in het pensioenfonds Wsw – te laten instromen.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top