zondag, november 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Cijfers / VNG: Afname incidenten rond jaarwisseling
VNG: Afname incidenten rond jaarwisseling

VNG: Afname incidenten rond jaarwisseling

  • Nederland
  • Het aantal incidenten rond de jaarwisseling is in de afgelopen drie jaar in de meeste gemeenten gedaald of gelijk gebleven. Dat blijkt uit een enquête van de VNG. 50% van de gemeenten spreekt van een afname van incidenten, 45% van een gelijk blijvend aantal. In 5% van de gemeenten is het aantal incidenten gestegen.
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/13-12-19/afname-incidenten-rond-jaarwisseling

Elk incident is er één te veel. Gemeenten nemen daarom diverse maatregelen om ongeregeldheden – onder andere door vuurwerk – bij de komende jaarwisseling zo veel mogelijk te voorkomen. Zij werken daarbij uiteraard samen met politie en brandweer, maar ook vaak met andere partijen zoals jongerenorganisaties (52%).

Voorlichting

Grotere gemeenten (meer dan 50.000 inwoners) nemen meer verschillende maatregelen dan gemeenten met minder inwoners. 63% van de gemeenten geeft voorlichting aan jongeren over wat wel en niet mag. In grotere gemeenten loopt dit op naar 85%. Notoire daders in grotere gemeenten kunnen bovendien rekenen op een waarschuwingsbrief; 70% van de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners verstuurt dergelijke brieven.

Extra toezicht

De meeste gemeenten (63%) zetten extra politie- en brandweercapaciteit in. Ook hier geldt dat dit percentage oploopt bij grotere gemeenten, tot 80%. Ruim een derde van alle gemeenten houdt extra surveillances bij scholen en andere overheidsgebouwen. In grotere gemeenten is dit meer dan de helft. Grotere gemeenten zetten verder extra cameratoezicht in (46%) en maken gebruik van de voetbalwet en gebiedsverboden voor structurele overlastplegers (29%).

Maar niet alleen de gemeenten treffen maatregelen. Ruim een kwart van de gemeenten weet dat bewoners(organisaties) ook zelf een oogje in het zeil houden en voorlichting geven aan jongeren. Ook dit gebeurt beduidend meer in grotere gemeenten.

Boetes en supersnelrecht

Mensen die toch de fout in gaan kunnen in 59% van de gemeenten een boete op grond van de wet dwangsom verwachten. Bijna de helft van de gemeenten maakt gebruik van supersnelrecht bij overtredingen. Waar daders zijn, zijn vaak ook slachtoffers. Ongeveer 57% van de gemeenten stimuleert slachtoffers om aangifte te doen tegen de daders.

Feesten voor jongeren

In 42% van de gemeenten kunnen jongeren naar een speciaal voor hen georganiseerd feest. Meestal blijft de rol van de gemeente hierbij beperkt tot het zonodig verstrekken van een vergunning en eventueel een subsidie. Gemeenten waar geen speciale feesten voor jongeren zijn, geven als belangrijkste reden dat er tijdens de jaarwisseling al voldoende mogelijkheden zijn voor jongeren om zich te vermaken.

Vuurwerk en vreugdevuren

Slechts in 4% van de gemeenten wordt op een centrale plek vuurwerk afgestoken. Vreugdevuren zijn in 43% van de gemeenten toegestaan, meestal op daarvoor aangewezen plekken en mits daarvoor een vergunning is afgegeven.

Aan de enquête werkten 184 van de 408 gemeenten mee (45%).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top