zaterdag, oktober 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Economie & Financiën / VNG: Begroting 2015 is opmaat naar nieuwe verhouding Rijk-gemeenten
VNG: Begroting 2015 is opmaat naar nieuwe verhouding Rijk-gemeenten

VNG: Begroting 2015 is opmaat naar nieuwe verhouding Rijk-gemeenten

  • Nederland
  • De Miljoenennota 2015 laat in heldere cijfers zien dat we aan de vooravond staan van een omvangrijke decentralisatie van taken van het Rijk en provincies naar gemeenten. Het gemeentefonds wordt anderhalf keer zo groot als nu; er komt bijna € 8 miljard bij voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Voor gemeenten is het uur u aangebroken. De voorbereidingen om de nieuwe taken goed uit te kunnen voeren, zijn in alle gemeenten topprioriteit. Met als belangrijkste doel meer maatwerk voor inwoners en minder bureaucratie.
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/14-09-16/vng-begroting-2015-is-opmaat-naar-nieuwe-verhouding-rijk-gemeenten

De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen door het Rijk. Dat heeft gevolgen voor wat gemeenten voor hun inwoners kunnen doen. Als blijkt dat de randvoorwaarden van de decentralisaties onvoldoende zijn om passende ondersteuning te bieden, zullen gemeenten het Rijk blijven aanspreken op zijn stelselverantwoordelijkheid.

Transitie voor gemeenten én het Rijk

Deze rijksbegroting is een transitiebegroting. Vanaf 1 januari verandert er veel in hoe we als overheden onze taken uitvoeren. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: “De ogen zijn daarbij logischerwijs gericht op de gemeenten, maar de transities hebben óók gevolgen voor het Rijk. De rijksoverheid krijgt een andere, kleinere rol en zal zich daaraan moeten aanpassen. Niet door extra te controleren of meer wetten te maken, maar door los te laten en te krimpen nu gemeenten meer taken gaan uitvoeren. Dat moet zichtbaar worden in de begroting van het Rijk.”

Belangrijke beslissingen

Naast de decentralisaties zijn ook gebeurtenissen in de wereld zichtbaar in onze straten, zoals de bestrijding van jihadisme. De rol van gemeenten wordt op allerlei terreinen groter, ook op economisch gebied. Initiatieven van gemeenten of regio’s samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kunnen zorgen voor een economische impuls, zoals in de stadsregio Arnhem-Nijmegen, BrabantStad en de Metropoolregio.

De komende periode moet het Rijk ook op andere dossiers beslissingen nemen die grote gevolgen hebben voor gemeenten, burgers en bedrijven, zoals over de Omgevingswet en over de transparantie van de overheid en de openbaarheid van informatie. Een effectief samenspel tussen gemeenten en Rijk is daarbij belangrijk.

Bestendige relatie, andere verhouding

Rijk en gemeenten hebben elkaar nodig om passende antwoorden te vinden op allerlei maatschappelijke vragen. Gemeenten willen dat doen in constructieve samenwerking en overleg met het Rijk, met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheden. “Die verantwoordelijkheden zijn in 2015 anders dan nu”, aldus Jorritsma. “Onze relatie met het Rijk blijft, maar onze verhouding wordt anders.”

Financiering gemeenten

Vanwege die andere verhouding past het om ook kritisch te kijken naar de financiële verhouding. Gemeenten zijn vanaf volgend jaar nog meer financieel afhankelijk van het Rijk, terwijl zij wel meer eigen verantwoordelijkheden krijgen. Die nieuwe verantwoordelijkheden vragen op termijn ook om meer financiële vrijheid, bijvoorbeeld via lokale belastingen. De rijksbelastingen kunnen dan omlaag. Een andere financiering van gemeenten geeft bovendien meer sturingsmiddelen om effectiever te kunnen zijn bij economisch herstel en economische groei.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top