donderdag, april 9, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / VNG: Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald
VNG: Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald

VNG: Bezuinigingen in de waterketen worden gehaald

  • Nederland
  • Gezamenlijke reactie VNG, Vewin en Unie van Waterschappen op rapport visitatiecommissie
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/14-12-10/bezuinigingen-in-de-waterketen-worden-gehaald

De VNG, Vewin en de Unie van Waterschappen zijn het eens met de conclusie van de visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs dat de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water in 2020 haalbaar zijn. Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken intensief samen om de samenwerking in de waterketen op een slimme, betaalbare en robuuste wijze te optimaliseren.

Goede afstemming tussen ruimtelijke inrichting, waterketen en watersysteem is de sleutel voor een doelmatige aanpak en de basis voor het succes tot nu toe. Gemeenten en waterschappen maken slimme keuzes over de verwerking van regenwater en de wisselwerking tussen riolering en zuivering en drinkwaterbedrijven bedden hun werkzaamheden nadrukkelijker in de omgeving in. Dat leidt tot flinke kostenbesparingen.

Afspraken om doelen te halen

VNG, Vewin en de Unie van Waterschappen onderschrijven de aanbeveling om in de komende jaren de voortgang regelmatig te meten. In 2017 vindt nog een onafhankelijk toetsing plaats. Voor het voortzetten van de goede samenwerking hebben de koepels een aantal afspraken gemaakt. Zo zullen in 2015 de drinkwaterbedrijven steeds meer participeren in de ingezette samenwerking binnen de waterketen.

Voor een nog efficiënter waterketen zijn echter ook maatregelen van het Rijk nodig, zoals het aanpakken van de btw-plicht die samenwerking op dit moment in de weg staat.

Vewin: “Intrinsieke wil om innovatief te zijn”

“De samenwerking in het Bestuursakkoord Water zien wij niet als een verplichting. Er is een intrinsieke wil binnen de sector om innovatief bezig te zijn en van elkaar te kunnen leren,” zegt Renée Bergkamp, directeur van Vewin. “Uiteindelijk moet het er voor de consument beter op worden: drinkwater altijd onberispelijk en betaalbaar.”

Unie van Waterschappen: “Succesvolle samenwerking van onderop”

Hennie Roorda voegt daar namens de Unie van Waterschappen aan toe : “Waterschappen hebben met de gemeenten laten zien dat samenwerking van onderop in regionale verbanden tot successen kan leiden als het gaat om de kosten, de kwaliteit en de kwetsbaarheid. En dat alles komt ten goede aan de burgers en de bedrijven.”

VNG: “Trots op behaalde resultaten”

“In de afgelopen jaren zijn er enorme stappen gezet om tot een doelmatiger aanpak van de waterketen te komen,” aldus Ina Adema, voorzitter van de VNG-commissie Water. “Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben zelf de regie genomen in de samenwerking en werken keihard aan een goede waterketen tegen beperkte kostenstijging. Het rapport van de visitatiecommissie laat zien dat we trots kunnen zijn op de behaalde resultaten.”

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top