zaterdag, november 17, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / VNG: Breed draagvlak Tweede Kamer voor decentralisatie zorg naar gemeenten
VNG: Breed draagvlak Tweede Kamer voor decentralisatie zorg naar gemeenten

VNG: Breed draagvlak Tweede Kamer voor decentralisatie zorg naar gemeenten

  • Nederland
  • De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is door de Tweede Kamer aangenomen. Een meerderheid van ruim tweederde stemde voor het wetsvoorstel en sprak daarmee haar steun uit voor de decentralisatie van AWBZ-onderdelen naar gemeenten.
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/14-04-25/breed-draagvlak-tweede-kamer-voor-decentralisatie-zorg-naar-gemeenten

Het is van groot belang dat deze ingrijpende wijziging van de manier waarop we in ons land de zorg voor kwetsbaren organiseren, met zo’n groot politiek draagvlak is aangenomen. Er spreekt vertrouwen uit in de lokale overheid en haar partners, die ondersteuning van mensen met beperkingen nu echt op een andere manier kunnen gaan vormgeven. Dicht bij, meer maatwerk, meer ruimte voor de professional, minder regels. Dit ruime mandaat plus het vorige week afgesloten begrotingsakkoord bieden gemeenten een gunstige uitgangspositie om van de nieuwe Wmo een succes te maken. Wij rekenen er op dat de Eerste Kamer de behandeling van de wet nog voor het zomerreces zal afronden.

De financiële randvoorwaarden voor de beginperiode van de nieuwe Wmo zijn door het akkoord verbeterd. Daardoor kunnen gemeenten de eerste jaren een meer geleidelijke omslag realiseren en de focus leggen op vernieuwen, naast bezuinigingen. Voor burgers is dat grote winst.

Dat neemt niet weg dat de besparingstaakstelling voor de langere termijn aanzienlijk blijft. Gemeenten gaan er met zorgaanbieders en professionals hard aan werken om die taakstelling op een evenwichtige en zorgvuldige manier te realiseren en daarbij de meest kwetsbare burgers te ontzien. Niemand kan op dit moment echter voorspellen of dat met deze wet, inclusief alle 33 aangenomen amendementen, mogelijk zal zijn. We hechten daarom aan de toezegging van de staatssecretaris dat zijn verantwoordelijkheid niet ophoudt op 1 januari 2015 en hij gemeenten niet in de kou laat staan als deze wet bij gemeenten tot financiële problemen leidt.

Na het besluit van de Tweede Kamer komt het er nu op aan dat alle betrokken partijen zich eensgezind en slagvaardig voorbereiden op de transitie. De VNG ondersteunt gemeenten op thema’s als kwaliteit, ICT, modelverordening, regionale samenwerking, en het informeren van (nieuwe) wethouders en raadsleden. Samen met VWS ondersteunen we met het Transistiebureau Wmo gemeenten en aanbieders op tal van terreinen. Met verzekeraars, cliëntenorganisaties en brancheorganisaties worden zaken opgepakt als wijkverpleging, kwaliteit, contractering en verantwoording.

Van VWS verwachten we een krachtige inzet op een aantal punten die cruciaal zijn om het tijdpad te halen: de overdracht van cliëntendossiers, de gecoördineeerde communicatie naar de burger, het aansturen van CAK en SVB zodat straks eigen bijdragen geïnd en PGB’s verstrekt kunnen worden. Daarnaast heeft het hoge prioriteit dat gemeenten inzicht krijgen in hun budget in 2015 (per gemeente). Deze cijfers moeten uiterlijk in de meicirculaire voor gemeenten beschikbaar zijn.

Het brede draagvlak in de Tweede Kamer geeft gemeenten en hun lokale partners een krachtige impuls én extra energie bij hun voorbereidingen op de invoering van de Wmo in 2015.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top