zaterdag, januari 16, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / VNG: Commissie Dannenberg adviseert over toekomst Beschermd Wonen
VNG: Commissie Dannenberg adviseert over toekomst Beschermd Wonen

VNG: Commissie Dannenberg adviseert over toekomst Beschermd Wonen

 • Nederland
 • Een commissie onder leiding van Erik Dannenberg gaat voorstellen doen voor de toekomstige organisatie van Beschermd Wonen in het gemeentelijk domein. De commissie zal hiertoe een visie ontwikkelen op de toekomst van Beschermd Wonen, principes vaststellen voor een nieuw verdeelmodel en een voorstel doen voor gewenste samenwerking tussen gemeenten. Dannenberg: “Bij een nieuwe gemeentelijke aanpak van Beschermd Wonen hoort ook een andere verdeling van het geld. Maar we gooien ook niet alles overhoop. De commissie wil met oog voor de historie, principes vaststellen voor een verdeelmodel wat recht zal doen aan de kwetsbare inwoners van alle gemeenten.”
 • VNG
 • http://www.vng.nl
 • informatiecentrum@vng.nl
 • http://www.vng.nl/persberichten/15-07-17/commissie-dannenberg-adviseert-over-toekomst-beschermd-wonen

Gemeenten hebben per 1 januari 2015 onder andere de verantwoordelijkheid gekregen voor Beschermd Wonen. In Nederland zijn er ruim 30.000 mensen die hiervan gebruik maken. Het gaat daarbij om mensen die vanwege psychiatrische problematiek niet zelfstandig kunnen wonen en dus toezicht en begeleiding nodig hebben. Gemeenten willen deze taak goed kunnen uitvoeren. Om dit goed te kunnen doen zijn een aantal veranderingen in de organisatie van Beschermd Wonen voor noodzakelijk.

Drie opdrachten

De Commissie heeft daarom drie opdrachten:

Een visie ontwikkelen op de toekomst van Beschermd Wonen. De overheveling van Beschermd Wonen aan gemeenten heeft een relatief korte aanloop gekend. Gemeenten willen Beschermd Wonen anders dan onder de AWBZ vormgeven, een visie hierop is echter nog niet opgesteld. Er zijn raakvlakken met maatschappelijke opvang maar ook met ambulante begeleidingsvormen en begeleid wonen. De visie kan dan ook (mede) bepalend zijn voor de besluitvorming over financiering en samenwerking tussen gemeenten.

Principes vaststellen voor een nieuw verdeelmodel voor het budget Beschermd Wonen. Bij de overheveling van de taak naar gemeenten is gekozen voor een tijdelijke constructie om het budget van bijna 1,4 miljard euro te beleggen bij 43 de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang. De verdeling van voor 2015 is als uitgangspunt genomen voor het huidige verdeelmodel in afwachting van een nieuw model. Dit nieuwe model zal uiteindelijk worden opgesteld door het Rijk.

Voorstel doen voor de gewenste samenwerking tussen gemeenten. Nu zijn de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang nog verantwoordelijk voor de organisatie van beschermd wonen. De commissie zal adviseren over hoe dit in de toekomst het best kan worden georganiseerd.

De visie op Beschermd Wonen zal worden opgesteld in verbinding met de wetten Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz en de Zvw.

Samenstelling commissie

De commissie is ingesteld in opdracht van de VNG. De commissie bestaat uit:

 • Erik Dannenberg, oud-wethouder van Zwolle en oud-bestuurslid van de VNG;
 • Gert de Haan, programmaleider van kennisnetwerken in de zorg;
 • Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg Impuls, Radboudumc Nijmegen;
 • Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden Rijksuniversiteit Groningen;
 • Hugo Doornhof, bestuursrechtadvocaat en partner bij AKD;

De leden nemen op persoonlijke titel zitting in de commissie. De commissie wordt ondersteund door secretaris Pieterjan van Delden van AEF.

Nieuw Verdeelmodel

De commissie is ingesteld in opdracht van de VNG. De VNG vindt het belangrijk dat er nagedacht wordt over de toekomst van Beschermd Wonen. De commissie Dannenberg brengt in het najaar haar advies uit aan het bestuur van de VNG dat mede hiermee de gewenste koers voor Beschermd Wonen kan bepalen. De VNG zal vervolgens voorstellen neerleggen bij het Rijk zodat die deze vervolgens mee kan nemen bij de ontwikkeling van een nieuw verdeelmodel. Dit verdeelmodel zal in de meicirculaire van 2016 worden gepresenteerd.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top