maandag, oktober 25, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / VNG: Commissie-Wolfsen: ‘Maak provincies verantwoordelijk voor BRZO-taken’
VNG: Commissie-Wolfsen: ‘Maak provincies verantwoordelijk voor BRZO-taken’

VNG: Commissie-Wolfsen: ‘Maak provincies verantwoordelijk voor BRZO-taken’

  • Nederland
  • Provincies moeten het bevoegd gezag worden voor alle bedrijven met een risico op zware ongevallen, de zogenaamde BRZO-bedrijven. Nu vallen de meeste van deze bedrijven onder de verantwoordelijkheid van de provincie en een deel onder die van de gemeente. Dat zorgt voor onduidelijkheid. Dat concludeert een commissie onder leiding van Aleid Wolfsen in het vandaag gepresenteerde rapport ‘Vertrouwen, Tempo en Helderheid’. De commissie heeft in opdracht van de VNG onderzoek gedaan naar de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (vth).
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/14-09-11/commissie-wolfsen-maak-provincies-verantwoordelijk-voor-brzo-taken

Geen stelselwijziging, behalve voor bevoegd gezag BRZO-taken

De commissie constateert dat er in het vth-stelsel tijdelijke en structurele knelpunten zijn. Het veld komt met een oplossing voor de tijdelijke knelpunten, zoals de transitiekosten, de inbreng van taken bij de RUD’s, het kwaliteitsverschil en verschil in werkprocessen. Gemeenten maken tempo om problemen op te lossen. Ingrijpen in het stelsel is daarvoor niet nodig. De structurele knelpunten, zoals overlappende bestuurlijke verantwoordelijkheden, kunnen worden weggenomen met betere werkafspraken. Alleen voor BRZO-taken is volgens de commissie een aanpassing nodig vanwege de ongewenste dubbelrol van de provincies, de maatschappelijke urgentie en de zorgen die er rond BRZO-bedrijven zijn.

Wetsvoorstel vth aanpassen

Het wetsvoorstel vth dat nu bij de Tweede Kamer ligt, moet volgens de commissie op een aantal punten worden aangepast. Het is niet wenselijk om uniforme kwaliteitscriteria, de organisatievorm van de RUD’s, overleggremia en informatieverplichtingen tot in detail vast te leggen in de wet, zoals in het huidige wetsvoorstel. Daarmee zou namelijk in feite niet langer sprake zijn van verlengd lokaal bestuur, maar zouden de RUD’s uitvoeringsloketten worden van de rijksoverheid. Bepalingen over kwaliteit, organisatievorm en informatie moeten beperkt blijven tot de BRZO-taken.

Staatssecretaris Mansveld van I&M heeft de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel onlangs uitgesteld in afwachting van het advies van de commissie-Wolfsen. Zij gaf daarbij aan te willen bekijken ‘welke aanpassingen van het wetsvoorstel dienstig zouden kunnen zijn’.

Lessen voor het sociaal domein

Volgens de commissie kunnen uit het wetsvoorstel vth lessen worden getrokken voor de decentralisaties in het sociale domein. Wolfsen: ‘Het Rijk (re)centraliseert taken in het fysieke en veiligheidsdomein en decentraliseert in het sociale domein. Toch zien we ook daar nu al vormen van recentralisatie, zoals verplichte vormen van samenwerking en detailbemoeienis met de uitvoering. Als overheden taken aan elkaar overdragen, is het zaak de structuur van het openbaar bestuur in het vizier te houden om bijvoorbeeld te voorkomen dat de een de beleidsvrijheid van de ander onnodig beperkt.’ In mei van dit jaar trok prof. mr. dr. Elzinga die conclusie ook al.

VNG: aanbevelingen met Rijk en provincies uitwerken

Het VNG-bestuur onderschrijft de conclusies van de commissie-Wolfsen en gaat in overleg met de gemeenten aan de slag met de aanbevelingen. De VNG gaat over de uitwerking graag in gesprek met het Rijk en het IPO (provincies).

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top