dinsdag, september 25, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Mensen / VNG peuterscenario: gelijke kansen voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar
VNG peuterscenario: gelijke kansen voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar

VNG peuterscenario: gelijke kansen voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar

  • Nederland
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Tweede Kamer een voorstel gepresenteerd voor de verdere uitwerking van het VNG-peuterscenario. Met dit voorstel krijgen vanaf 2016 alle peuters in Nederland tussen 2,5 tot 4 jaar een basisaanbod van twee dagdelen per week in een voorschoolse voorziening. Met dit ontwikkelrecht wordt er een eind gemaakt aan het huidige versnipperende stelsel van voorschoolse voorzieningen, met verschillende financieringsbronnen, verschillende kwaliteitseisen en verschillende toezichtkaders.
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/14-09-23/vng-peuterscenario-gelijke-kansen-voor-alle-peuters-van-25-tot-4-jaar

Basisaanbod

Voor optimale ontwikkelingskansen van ieder kind is het van belang dat alle peuters in Nederland van 2,5 tot 4 jaar deelnemen aan een voorschoolse voorziening, zodat alle kinderen met gelijke kansen starten op de basisschool. Het ontwikkelrecht omvat twee dagdelen voor alle peuters. Voor de doelgroepkinderen vve (voorschoolse en vroegschoolse educatie) verandert er niets. Gemeenten hebben voor deze groep al de wettelijke opdracht om vier dagdelen per week aan te bieden. Zowel de PO raad, MO groep en Brancheorganisatie Kinderopvang als de WRR en SER onderschrijven de noodzaak om meer te investeren in de voorschoolse periode.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

Voor een efficiënte en effectieve uitvoering wordt het ontwikkelrecht onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gebracht. De verantwoordelijkheid past in het actuele bredere decentralisatiebeleid. Dit betekent dat gemeenten zicht krijgen op kind en gezin en kunnen inzetten op preventie in jeugdzorg. Door het vroeg signaleren van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen kan specialistische en dure zorg op latere leeftijd voorkomen worden.

Bekostiging

Er is voldoende financiële ruimte binnen de beschikbare rijksmiddelen voor kinderopvang, onderwijsachterstandenbeleid en de decentralisatieuitkering voor peuterspeelzalen. Zo blijkt uit een recent rapport van de Algemene Rekenkamer dat de rijksuitgaven ook in 2014, net als voorgaande jaren, meer zijn gedaald als beoogd met de bezuinigingen in de Rijksbegroting. Het voorstel brengt bovendien door het vroeg signaleren juist kostenbesparing met zich mee.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top