dinsdag, november 20, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Mensen / VNG: vanavond beslissing volgende stap bovenregionale inkoop specialistische jeugdhulp
VNG: vanavond beslissing volgende stap bovenregionale inkoop specialistische jeugdhulp

VNG: vanavond beslissing volgende stap bovenregionale inkoop specialistische jeugdhulp

  • Nederland
  • Vanavond spreekt de subcommissie Jeugd van de VNG over de te nemen stappen om knelpunten in het inkoopproces in de specialistische jeugdhulp op te lossen. Inzet van het gesprek is om praktische oplossingen te vinden die gemeenten, instellingen en VWS gezamenlijk kunnen uitvoeren. De continuïteit van de zeer specialistische zorg aan kinderen moet immers te allen tijde worden geborgd.
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/14-09-24/vng-vanavond-beslissing-volgende-stap-bovenregionale-inkoop-specialistische-jeugdhulp

Gemeenten willen dat het Rijk solidair is als blijkt dat de volumegroei hoger is dan geraamd in de berekening van het budget dat gemeenten voor jeugdhulp beschikbaar krijgen. Als in 2015 blijkt dat de groei hoger is dan verwacht, dan overleggen Rijk en gemeenten over maatregelen om de financiële risico’s voor gemeenten te beperken.

Uitgangspunt is dat gemeenten geen last mogen hebben van iets waarop ze geen invloed hebben, bij het voldoen aan de jeugdhulpplicht en het bieden van continuïteit van zorg. Als gemeenten in 2015 nadeel ondervinden, dan wordt bekeken of dat dan op individuele basis kan worden aangetoond en gecompenseerd. Deze conceptafspraak met het Rijk is onderwerp van gesprek in de subcommissie.

Urgent is ook de bovenregionale inkoop van specialistische zorgfuncties. Oplossingen liggen voor de hand om dit via bovenregionale gemeentelijke samenwerkingsverbanden van ongeveer 1 miljoen inwoners op te pakken. Over deze conceptafspraak met de branches en het Rijk en de praktische toepassing ervan spreekt de subcommissie Jeugd, evenals over begrenzing van de kortingen voor deze functies in 2015 en financiële steun via de Transitie Autoriteit Jeugd als de betreffende functies ondanks de afspraken in de problemen komen.

Gemeenten die ondersteuning zoeken bij het inkoopproces of andere onderdelen van de decentralisatie krijgen ondersteuning van het Ondersteuning Team Decentralisaties (OTD).

De subcommissie Jeugd vergadert tussen 16.00 en 19.00 uur.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top