donderdag, oktober 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Nederland / VNG: zorgen niet meteen weggenomen, maar blij met gedeelde verantwoordelijkheid
VNG: zorgen niet meteen weggenomen, maar blij met gedeelde verantwoordelijkheid

VNG: zorgen niet meteen weggenomen, maar blij met gedeelde verantwoordelijkheid

  • Nederland
  • Het kabinet laat zien dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid en dat de verantwoordelijkheid voor de transitie niet uitsluitend bij gemeenten ligt. Dat is mooi, maar de zorgen van de gemeenten zijn met deze brief van het kabinet niet meteen weggenomen. In de praktijk moet blijken of de gemeenten straks de ambities met de decentralisaties voor hun inwoners daadwerkelijk waar kunnen maken.
  • VNG
  • http://www.vng.nl
  • informatiecentrum@vng.nl
  • http://www.vng.nl/persberichten/14-01-29/vng-zorgen-niet-meteen-weggenomen-maar-blij-met-gedeelde-verantwoordelijkheid

Dat is de eerste reactie van de VNG op de brief die het kabinet verstuurde over de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten.

Een grote meerderheid van de Nederlandse gemeenten gaf onlangs aan dat het voorwaardenpakket voor de decentralisatie van de Wmo ontoereikend is voor een verantwoorde invoering van de nieuwe taken. Het bestuur heeft dit nadrukkelijk onder de aandacht van het kabinet gebracht.

De zorgen van gemeenten spitsen zich met name toe op de financiële risico’s, met name met betrekking tot het overgangsjaar 2015, het ontbreken van wederkerigheid in de samenwerking met zorgverzekeraars en ultimo, het ontbreken van regie vanuit het kabinet op de drie decentralisaties.

Naar aanleiding hiervan heeft het kabinet bij monde van minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijn gereageerd. Voor wat betreft de samenwerking met zorgverzekeraars, de noodzakelijke regie en ook de gewenste overgangsmaatregelen zet het kabinet de volgende stappen.

  • Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 is afgesproken dat gemaakte afspraken worden gemonitord op inhoud en financiën. Als knelpunten ontstaan, zegt het kabinet hierop de nodige maatregelen te nemen. Deze afspraak komt bovenop de eerdere toezegging door staatssecretaris Van Rijn van 200 miljoen incidenteel extra in 2015 en 200 miljoen structureel extra vanaf 2016.
  • De vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars wordt beperkt door de positie van de wijkverpleegkundige in de sociale wijkteams te borgen in zowel de aanspraak (op grond van de zorgverzekeringswet), als in de financiering (in de beleidsregels NZa)
  • Het kabinet neemt de regie over de decentralisaties ter hand door de minister van Binnenlandse Zaken, die een bestuurlijke regietafel met gemeenten inricht waar de gemeenten in gesprek kunnen met het kabinet. Aan deze regietafel wordt onder andere gesproken over dossieroverstijgende knelpunten zoals BTW-vraagstukken, informatiebeleid en een kennis- en democratiseringsagenda.

Annemarie Jorritsma, voorzitter van het bestuur van de VNG: ‘Toch bestaan er nog zorgen die pas de komende maanden in de loop van het wetgevingstraject opgehelderd kunnen worden. We hebben vertrouwen in de intentie van het kabinet, maar de wet moet nog door de Kamer worden besproken. Wij zullen ons met deze zorgen ook uitdrukkelijk tot het parlement wenden’.

Gemeenten staan nog steeds achter de gedachte van de decentralisatie. Jorritsma: ‘Maar de onzekerheid voor hun inwoners mag niet te lang duren’.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top