woensdag, januari 19, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Vrij verkeer: Europese Commissie publiceert studie over integratie van EU-burgers in zes steden
Vrij verkeer: Europese Commissie publiceert studie over integratie van EU-burgers in zes steden

Vrij verkeer: Europese Commissie publiceert studie over integratie van EU-burgers in zes steden

 • Europa
 • De meeste EU-burgers die naar een ander EU-land trekken, zijn relatief jong, hebben werk en verhuizen voor een betere baan. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde, onafhankelijke studie over het effect van het recht van vrij verkeer in de EU. In de studie worden zes Europese steden onder de loep genomen met een multinationale bevolking: Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praag en Turijn.
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • http://www.europa-nu.nl
 • nv201@pdc.nl
 • http://www.europa-nu.nl/id/vjh7gw0ogwy6/nieuws/vrij_verkeer_europese_commissie?ctx=vha4ozv8cev0&tab=0&tab=0

De studie wijst uit dat de instroom van jonge EU-burgers in de actieve leeftijd voor alle zes steden positieve economische gevolgen heeft gehad. In Turijn blijken de belastingafdrachten van buitenlanders bijvoorbeeld netto 1,5 miljard EUR winst te hebben opgeleverd. De studie laat ook zien dat de nieuwkomers tekorten op de lokale arbeidsmarkt opvangen, voor groei in nieuwe sectoren zorgen en een tegenwicht bieden voor de vergrijzing. Mobiele burgers blijken vaak overgekwalificeerd voor hun baan, krijgen soms minder betaald en hebben niet altijd gelijke toegang tot huisvesting en onderwijs.

“Vrij verkeer is goed voor Europa, goed voor de burgers en goed voor de economie. In sommige steden doen zich inderdaad problemen voor en die moeten worden aangepakt. Het recht van vrij verkeer ter discussie stellen, is echter niet de oplossing. We moeten samenwerken – op Europees, nationaal en lokaal niveau – om problemen om te zetten in kansen. Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praag en Turijn laten zien dat het kan”.

Dat zei vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap, vandaag in een toespraak op een burgemeestersconferentie over vrij verkeer. “U kunt erop rekenen dat de Commissie de lidstaten zal blijven helpen bij het oplossen van problemen die verband houden met vrij verkeer.

Op deze bijeenkomst kunnen lokale autoriteiten uit heel Europa zien welk beleid het best werkt om EU-burgers in steden te integreren. Ik hoop dat de goede voorbeelden overal in Europa navolging zullen krijgen.”

Belangrijkste bevindingen van de studie:

 • EU-burgers verhuizen vooral voor een baan en zijn gemiddeld jonger en economisch actiever dan de lokale bevolking van de onderzochte steden;
 • De instroom van jonge EU-burgers ondervangt de problemen die voortvloeien uit de vergrijzing en de krimpende beroepsbevolking;
 • De nieuwkomers vullen ook de tekorten op de arbeidsmarkt aan; zij doen voornamelijk laaggeschoold werk (Turijn en Hamburg), zorgen voor groei in nieuwe sectoren (ICT in Dublin), of zetten nieuwe bedrijven op (Turijn en Hamburg).

In de studie worden ook problemen gesignaleerd:

 • Mobiele burgers zijn vaker overgekwalificeerd dan de lokale bevolking (en doen dus vaker werk beneden hun niveau). Daardoor kunnen kennis en vaardigheden verloren gaan en de voordelen van mobiliteit binnen de EU teniet worden gedaan;
 • Soms bestaan er loonverschillen tussen nationale onderdanen en mobiele EU-burgers (die meestal minder verdienen), hoewel daar niet echt veel aanwijzingen voor zijn;
 • Mobiele burgers hebben niet altijd dezelfde mogelijkheden op het gebied van huisvesting en van onderwijs voor de kinderen, hoewel zij werk hebben en belasting betalen.

Dat de integratieprogramma’s effect hebben in de zes steden, blijkt uit het feit dat er geleidelijk positiever tegen mobiliteit wordt aangekeken. Alle onderzochte steden bevorderen een op integratie gericht klimaat waarin migranten zich welkom voelen, door informatie goed toegankelijk te maken (via één loket), taalcursussen te ondersteunen en de interculturele dialoog en interactie tussen de burgers te stimuleren. Ten slotte wordt in de studie een overzicht gegeven van beste praktijken uit de onderzochte steden.

Achtergrond

De studie is vandaag gepresenteerd op een bijeenkomst van ruim 100 burgemeesters en vertegenwoordigers van lagere overheden uit heel Europa. Zij waren bijeen om te praten over problemen en mogelijkheden die verband houden met het vrije verkeer van EU-burgers in de Europese Unie. De conferentie biedt lagere overheden de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met de toepassing van de regels op het gebied van vrij verkeer en de aanpak van integratieproblemen. Deze bijeenkomst is een van de vijf stappen die de Commissie heeft gepresenteerd om het recht van vrij verkeer in de EU te versterken en de lidstaten van dat recht de vruchten te laten plukken (IP/13/1151).

In de studie wordt een analyse gemaakt van beleidsmaatregelen die gericht zijn op de economische en sociale integratie van mobiele EU-burgers, en op de bevordering van een klimaat waarin buitenlanders zich welkom voelen en positief worden benaderd. Daarbij is gekeken naar beleidsmaatregelen op het gebied van werkgelegenheid, ondernemerschap, huisvesting, onderwijs, interculturele dialoog, de houding ten aanzien van migratie, en de deelname aan het maatschappelijk leven.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top