zondag, december 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / We moeten zoveel mogelijk inzetten op “groene” banen, vindt de EU
We moeten zoveel mogelijk inzetten op “groene” banen, vindt de EU

We moeten zoveel mogelijk inzetten op “groene” banen, vindt de EU

 • Europa
 • De EU heeft een plan uitgewerkt om zoveel mogelijk banen te scheppen in milieuvriendelijke sectoren en om werknemers te helpen zich aan te passen aan de "vergroenende" economie.
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • http://ec.europa.eu
 • jaume.duch@europarl.europa.eu
 • http://ec.europa.eu/news/employment/140702_nl.htm

De sector “groene” banen, d.w.z. banen waarbij gewerkt wordt met informatietechnologie of materialen die goed zijn voor het milieu, is in Europa een van de snelst groeiende sectoren.

Het gaat om banen op het gebied van:

 • recycling
 • biodiversiteit
 • isolatie voor energiebesparing
 • verbetering van de luchtkwaliteit
 • hernieuwbare energie

Zelfs tijdens de crisis nam de werkgelegenheid in deze sector met 20% toe. De EU is van mening dat de verschuiving van het zwaartepunt in de economie naar deze sector belangrijk is voor duurzame groei.

Zij schat dat er in de groene economie tussen nu en 2020 20 miljoen banen bij kunnen komen.

Ondersteuning van groene werkgelegenheid

Door de vergroening van de economie komen er nieuwe soorten banen bij en krijgen bestaande banen een ander karakter. Daarvoor is personeel met gespecialiseerde vaardigheden, kennis en opleiding nodig.

Daarom wil de EU nieuwe banen stimuleren in de groene sector en de werknemers helpen zich aan de veranderingen aan te passen door:

 • te anticiperen op de vaardigheden en kennis die in deze sector nodig zijn en de werknemers helpen zich die eigen te maken
 • minder belasting op arbeid en meer belasting op vervuiling
 • een betere dialoog tussen werkgevers en vakbonden om te zorgen dat werknemers hierin worden begeleid
 • meer internationale uitwisseling van kennis over de groei van groene sectoren
 • richtsnoeren voor kleine bedrijven om hen te helpen om te schakelen, de milieubepalingen na te leven en te anticiperen op vaardigheidstekorten

De groene economie

Gedwongen door de klimaatverandering en de wereldwijde schaarste aan hulpbronnen zet de groene economie in op technologische innovatie, ontwikkeling van nieuwe markten en aanpassing aan de veranderende vraag van consumenten en industrie.

De EU ziet de omschakeling naar een groene economie als cruciaal: inefficiënt gebruik van energie en grondstoffen en de buitensporige druk op het milieu vormen een bedreiging voor de economische groei op lange termijn.

Door de groeiende vraag uit opkomende economieën zullen de prijzen van hulpbronnen, grondstoffen en energie trouwens alleen nog maar toenemen. De Europese economie moet alerter inspelen op dit soort veranderingen.

Het plan van de Europese Commissie wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van ministers van de EU en het Europees Parlement.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top