maandag, oktober 22, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Wetten die in werking treden: o.a. over vreemdelingen/asielzoekers
Wetten die in werking treden: o.a. over vreemdelingen/asielzoekers

Wetten die in werking treden: o.a. over vreemdelingen/asielzoekers

  • Europa
  • Langdurig ingezetenen Vanaf 29 maart kunnen ook onderdanen van derde landen met een asielstatus, die minimaal vijf jaar ononderbroken legaal op het grondgebied van een lidstaat hebben verbleven, de EU-status van langdurig ingezetene toegekend krijgen. Dit geeft het recht om voor perioden van langer dan drie maanden in andere EU-lidstaten te verblijven en daar te werken of een beroepsopleiding te volgen.
  • Parlementair Documentatie Centrum
  • http://www.europa-nu.nl
  • nv201@pdc.nl
  • http://www.europa-nu.nl/id/vjijjux3r2z6/nieuws/wetten_die_in_werking_treden_o_a_over?ctx=vhshnf7snxu9&tab=0&tab=0&tab=0&tab=0

Single Permit

Verder wordt op 1 april de Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) ingevoerd. De GVVA ofwel Single Permit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden.

De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft maar één procedure te starten. De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet. De GVVA geldt voor het grootste deel van de arbeidsmigranten van buiten de EU.

Stroomlijning asielprocedures

Op 1 april treedt de tweede tranche van het Besluit stroomlijning toelatingsprocedures in werking. Vanaf dat moment zal bij afwijzing van een eerste asielaanvraag of van een humanitair-reguliere aanvraag meteen worden bezien of er een (andere) humanitair-reguliere verblijfsgrond van toepassing is, zodat daarvoor geen afzonderlijk vervolgaanvraag behoeft te worden ingediend. Verder zal de vreemdeling bij verblijfsaanvragen waarbij medische omstandigheden beoordeeld moeten worden, zelf zorg moeten dragen voor aanlevering van zijn medisch dossier. Dit geldt niet bij de eerste asielaanvraag.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top