dinsdag, december 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / Wijziging van het migratiebeleid voor gezinshereniging en gezinsvorming (verblijf bij echtgeno(o)t(e), verblijf bij partner, verblijf bij ouders, verblijf bij kinderen)
Wijziging van het migratiebeleid voor gezinshereniging en gezinsvorming (verblijf bij echtgeno(o)t(e), verblijf bij partner, verblijf bij ouders, verblijf bij kinderen)

Wijziging van het migratiebeleid voor gezinshereniging en gezinsvorming (verblijf bij echtgeno(o)t(e), verblijf bij partner, verblijf bij ouders, verblijf bij kinderen)

 • Nederland
 • Migratiebeleid gaat veranderen Op 1 juni 2013 treedt de Wet modern migratiebeleid in werking. Modern Migratiebeleid betreft vooral de reguliere verblijfsdoelen zoals arbeid, studie en gezinshereniging.
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • http://www.ind.nl
 • info@ind.nl

Referent

Persoon of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling.

Wat gaat er veranderen?

 • Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruikmaken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning automatisch.
 • Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de vvr-referentprocedure. De referent kan voor de vreemdeling al een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen terwijl betrokkene nog in het buitenland verblijft.
 • Referenten krijgen een belangrijke rol binnen het migratiebeleid. Referenten mogen zelf verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling. Ook kunnen zij bezwaar en beroep instellen.
 • Alle referenten hebben wettelijke verplichtingen.
 • De IND krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen referenten en vreemdelingen die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.

Wat zijn de rechten en verplichtingen van de referent?

De referent krijgt een zelfstandige positie in de Vreemdelingenwet en mag verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling die hij wil laten overkomen. Daarbij moet hij voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen:

 • De referent heeft een informatieplicht. Dit betekent onder meer dat de referent verplicht is wijzigingen die relevant zijn voor het verblijfsrecht van de vreemdeling aan de IND te melden (bijvoorbeeld melden dat de relatie met de vreemdeling is beëindigd of dat niet meer wordt voldaan aan de inkomenseis);
 • Daarnaast heeft de referent een administratieplicht. Dit wil zeggen dat de referent bepaalde relevante informatie over de vreemdeling moet opnemen in zijn administratie. Relevante gegevens en stukken moet hij bewaren tot 5 jaar nadat het referentschap is beëindigd;
 • In het geval de IND binnen een jaar nadat de relatie tussen de referent en de vreemdeling is beëindigd, een vreemdeling illegaal in Nederland aantreft, kan de IND bepaalde uitzettingskosten op de voormalige referent verhalen (vervoerskosten binnenn Nederland, kosten reisdocumenten en kosten vliegticket).

Wat gebeurt er als de referent deze verplichtingen niet nakomt?

In gevallen waarin de referent de wettelijke verplichtingen van de wet Modern Migratiebeleid niet nakomt, kan de IND sancties opleggen. Als regel zal de IND bij een overtreding eerst een waarschuwing geven. Bij een volgende overtreding kan de IND een bestuurlijke boete opleggen. Als er sprake is van een strafbaar feit, kan de IND aangifte doen. Het Openbaar Ministerie zal vervolgens bepalen of het overgaat tot strafrechtelijke vervolging.

Geldt het nieuwe beleid na invoering alleen voor nieuwe aanvragen?

Dit is afhankelijk van de datum van de eerste verblijfsaanvraag.
Hieronder worden de gevolgen weergegeven.

 • Is de aanvraag voor een verblijfsvergunning ingediend voor 1 juli 2010? Voor aanvragen voor een verblijfsvergunning die zijn ingediend voor 1 juli 2010 blijft de huidige wet- en regelgeving gelden voor een periode van maximaal 5 jaar. De verplichtingen voor referenten en vreemdelingen van het Modern Migratiebeleid gelden dan dus niet.
 • Is de aanvraag voor een verblijfsvergunning ingediend op of na 1 juli 2010? Voor aanvragen voor een verblijfsvergunning of aanvragen voor een wijziging van het verblijfsdoel die op of na 1 juli 2010 zijn ingediend, geldt dat zij vanaf de inwerkingtreding van de Wet Modern Migratiebeleid onder de nieuwe wet vallen. Alle rechten en plichten die voortvloeien uit de nieuwe wet gelden dus met de invoering van de nieuwe wet.

Wat betekent het voor de aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning?

Aanvragen voor verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning blijven onder het oude recht vallen als de eerste verblijfsaanvraag is ingediend voor 1 juli 2010. Dit betekent dat als na inwerkingtreding van de Wet een aanvraag voor verlenging wordt ingediend van een verblijfsvergunning die eerder was aangevraagd vóór 1 juli 2010, de nieuwe verplichtingen van de wet Modern Migratiebeleid niet van toepassing zijn/gelden. Na 5 jaar valt iedereen onder de Wet Modern Migratiebeleid.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top