woensdag, januari 19, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Business & Ondernemerschap / ZOwonen, Heijmans en Van Wijnen ketenpartners in wijkvernieuwing
ZOwonen, Heijmans en Van Wijnen ketenpartners in wijkvernieuwing

ZOwonen, Heijmans en Van Wijnen ketenpartners in wijkvernieuwing

  • Nederland
  • Woningcorporatie ZOwonen heeft Heijmans en Van Wijnen geselecteerd als ketenpartners voor de renovatie en nieuwbouw van woningen in onder meer Sittard en Geleen. Daartoe tekenden de partijen op 19 juli een samenwerkingsovereenkomst. In 2014 heeft ZOwonen haar gewenste portefeuilleontwikkeling gedefinieerd voor de periode 2014-2026. De hieruit volgende opgave behelst de sloop van 1.400 woningen, de nieuwbouw van 1.300 woningen en de renovatie van 1.700 woningen. Tijdens het ketensamenwerkingsproces wordt de verdeling van de werkzaamheden tussen Van Wijnen en Heijmans verder geconcretiseerd. Met deze samenwerking wordt verder uitvoering gegeven aan deze wensportefeuille, waarbij de focus ligt op het continu verbeteren van de woonkwaliteit en bewonerstevredenheid van de huurders van ZOwonen.
  • Heijmans
  • info@heijmans.nl

Toekomstbestendige woningaanpak

Met de vernieuwing wil ZOwonen haar portefeuille toekomstbestendig maken en laten aansluiten op de woonbehoefte. Op termijn is er sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing. Daarnaast wordt gevraagd om een andere kwaliteit woningen. Voorbeeld: een aantal galerijflats en portiek-etagewoningen zonder lift maakt plaats voor eengezinswoningen, patiowoningen voor ouderen en kleinschalige appartementencomplexen met lift voor gezinnen en ouderen. Toekomstbestendige complexen worden gerenoveerd.

Naast de gemeente Sittard-Geleen richt de vernieuwing zich ook op de gebieden Schinnen, Onderbanken, Echt-Susteren en Beek. De vernieuwingsplannen, zoals het ontwerp van de woningen, worden pas geconcretiseerd tijdens het ketenproces. Zo is een van de onderdelen binnen het proces een ‘productdenktank’. Hierin wordt gezamenlijk gezocht naar het beste resultaat op het gebied van woningontwerp en innovatieve bouwtechniek, waarbij betaalbaarheid en klanttevredenheid continu het centrale uitgangspunt zijn.

Optimum voor huurders

ZOwonen heeft bewust gekozen voor een unieke vorm van ketensamenwerking, waar zij als opdrachtgever zelf onderdeel wordt van de keten. De combinatie van meerdere marktpartijen binnen de ketensamenwerking zorgt dat er maximaal wordt ingezet op prestatie, kennis, kennisuitwisseling, openheid en elkaar scherp houden. Uiteindelijk zal de ketensamenwerking leiden tot betere product- en dienstverlening, hogere ontwikkel- en bouwsnelheid, minder faalkosten, lagere productiekosten en daardoor betere betaalbaarheid en tevredenheid voor huurders en een waardevaste portefeuille voor ZOwonen. De drie partijen gaan samen het optimum voor huurders zoeken. Dat doen ze op basis van gelijkwaardigheid waarbij het belang van alle ketenpartners wordt gediend. Dat is de kern van de ketensamenwerking.

Ton Mans, directeur-bestuurder ZOwonen: “Ketensamenwerking levert ons in nieuwbouw en renovatie efficiëntie, kostenbesparing, hogere kwaliteit en hogere bewonerstevredenheid op. Daarnaast is de toenemende teamtevredenheid randvoorwaardelijk om de ketensamenwerking verder te optimaliseren.”

Hoogste waardering

Van Wijnen en Heijmans scoorden in de partnerselectie het best op de geformuleerde beoordelingscriteria. Zo worden de partijen gewaardeerd om hun benadering vanuit het totale huisvestingsvraagstuk, waarbij onderhoud al vanaf de voorkant van het proces is meegenomen. Ook de solide visie op de samenwerking tussen de ketens nieuwbouw en renovatie en de getoonde innovatie-oplossingen voor de gevraagde business cases scoorden hoge ogen.

Fasering

Momenteel verkeren de partijen in de implementatiefase, waarin de invoering van de ketensamenwerking centraal staat. Zo wordt invulling gegeven aan rollen en verantwoordelijkheden, teamsamenstellingen en mogelijke inzet van andere partners in de keten. Deze grootscheepse vernieuwingsopgave neemt naar verwachting 10 jaar in beslag.

Over Content Editor N

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top