zaterdag, september 19, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Landen / Europa / Zwartwerk: commissaris Andor verheugd over overeenstemming binnen Raad inzake EU-platform voor betere preventie en ontmoediging
Zwartwerk: commissaris Andor verheugd over overeenstemming binnen Raad inzake EU-platform voor betere preventie en ontmoediging

Zwartwerk: commissaris Andor verheugd over overeenstemming binnen Raad inzake EU-platform voor betere preventie en ontmoediging

 • Europa
 • Zwartwerk: commissaris Andor verheugd over overeenstemming binnen Raad inzake EU-platform voor betere preventie en ontmoediging Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor is verheugd over de overeenstemming die de Raad van ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van de EU vandaag heeft bereikt over een zogenaamde "algemene aanpak" met het oog op de oprichting van een Europees platform voor betere preventie en ontmoediging van zwartwerk.
 • Parlementair Documentatie Centrum
 • http://www.europa-nu.nl
 • nv201@pdc.nl
 • http://www.europa-nu.nl/id/vjo2fay0zdyp/nieuws/zwartwerk_commissaris_andor_verheugd?ctx=vha4ozv8cev0&tab=0

Het platform zal verschillende nationale handhavingsinstanties samenbrengen die betrokken zijn bij de bestrijding van zwartwerk. Zwartwerk berokkent ernstige schade aan de arbeidsomstandigheden, de eerlijke concurrentie en de overheidsbegroting. De Commissie heeft haar voorstel voor de oprichting van het platform in april 2014 ingediend ( IP/14/387 , MEMO/14/271 , MEMO/14/272 ).

“Met de overeenstemming binnen de Raad over een algemene aanpak komt het platform een stap dichterbij. Zwartwerk is een grote uitdaging voor alle lidstaten: het ontneemt werknemers sociale bescherming en goede arbeidsomstandigheden, ondermijnt de eerlijke concurrentie tussen bedrijven en brengt de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in gevaar. Daarom is het van essentieel belang dat alle lidstaten actief deelnemen aan de activiteiten van het nieuwe platform, vooral omdat zwartwerk niet alleen een intern probleem is, maar een grensoverschrijdende dimensie heeft. Als wij de krachten bundelen, kunnen wij dit verschijnsel beter bestrijden”, aldus commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor.

Het platform zal alle handhavingsinstanties samenbrengen die betrokken zijn bij de bestrijding van zwartwerk, zoals arbeids- en sociale inspectiediensten en belastings- en migratiediensten, alsook andere belanghebbenden zoals de vertegenwoordigers op EU-niveau van werkgevers en werknemers. Dankzij dit platform zal een leemte op EU-niveau worden opgevuld, aangezien zwartwerk tot nu toe enkel sporadisch en op een ongecoördineerde wijze aan de orde komt in verschillende comités en werkgroepen. Degenen die in de praktijk dagelijks met zwartwerk te maken krijgen, zullen zo op een meer doeltreffende manier kunnen samenwerken.

Het nieuwe platform zal:

 • een forum bieden waar deskundigen informatie en beste praktijken kunnen uitwisselen, waardoor de beperkte contacten die tot dusver bestaan, worden uitgebreid;
 • nationale en EU-hulpmiddelen analyseren om gemeenschappelijke problemen veroorzaakt door zwartwerk en door het aanverwante fenomeen van schijnzelfstandigheid aan te pakken;
 • grensoverschrijdende aspecten aanpakken door bijvoorbeeld te onderzoeken hoe nationale overheidsinstanties makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen;
 • grensoverschrijdende operationele samenwerking versterken door bijvoorbeeld personeelsuitwisselingen en gezamenlijke inspecties te organiseren;
 • gemeenschappelijke beginselen en richtsnoeren opstellen waarmee inspecteurs zwartwerk kunnen aanpakken, en gezamenlijke opleidingssessies organiseren;
 • meer bekendheid geven aan het probleem door gezamenlijke activiteiten zoals Europese campagnes op touw te zetten en regionale of EU-brede strategieën te ontwikkelen.

Achtergrond

Zwartwerk wordt gedefinieerd als alle betaalde werkzaamheden die op zichzelf wettig zijn, maar niet aan de overheid worden gemeld; er moet echter wel rekening worden gehouden met verschillen in de wetgeving van de lidstaten. Dit begrip is in de Europese werkgelegenheidsstrategie opgenomen en wordt sinds 2001 in de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten behandeld. In een Eurobarometer-enquête uit 2013 geeft ongeveer één op de tien Europeanen (11 %) toe dat hij in het afgelopen jaar zwart geproduceerde goederen of diensten heeft gekocht, terwijl 4 % toegeeft zelf zwartwerk te hebben verricht ( IP/14/298 ). Uit de resultaten van de enquête blijkt dat dit fenomeen in een groot aantal sectoren voorkomt, en dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de lidstaten.

In het werkgelegenheidspakket van april 2012 is er al op gewezen dat de omzetting van informeel en zwartwerk in regulier werk kan helpen om de werkloosheid terug te dringen en dat de samenwerking tussen de lidstaten moet worden verbeterd.

Medio 2013 heeft de Commissie de eerste fase georganiseerd van de raadpleging van vertegenwoordigers op EU-niveau van werkgevers en werknemers over mogelijke toekomstige EU-maatregelen ter versterking van de samenwerking tussen de nationale handhavingsautoriteiten ( IP/13/650 ). Hierop volgde begin 2014 de tweede fase van de raadpleging. In beide gevallen gaven de sociale partners aan dat maatregelen op EU-niveau een meerwaarde zullen betekenen voor de inspanningen op nationaal niveau.

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 14 januari aangedrongen op betere samenwerking en strengere arbeidsinspecties om zwartwerk te bestrijden.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top