zaterdag, februari 16, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / ZZP-Boycot door CAO Partijen Besloten Busvervoer
ZZP-Boycot door CAO Partijen Besloten Busvervoer

ZZP-Boycot door CAO Partijen Besloten Busvervoer

  • Nederland
  • CAO Partijen in het besloten busvervoer hebben een onderlinge kartelafspraak gemaakt waarbij zij busbedrijven schriftelijk afdwingen een bepaalde groep ondernemers te boycotten.
  • ABC-Specials bv
  • http://www.limousine.nl
  • edwin@abcspecials.nl

Deze CAO afspraak hebben CAO partijen onderling gemaakt zonder hierbij de uitgesloten groep op enige manier te betrekken.

Het gaat hier om Zelfstandige Bedrijven Zonder Personeel (ZZP-ers) en om eigenaren van bedrijven met personeel welke chauffeursdiensten aanbieden aan touringcarbedrijven. Touringcarbedrijven welke deze chauffeursdiensten leverende ZZP-bedrijven (of eigenaren van bedrijven met personeel) toch inhuren worden in opdracht van CAO partijen door de CAO controlerende instantie FSO schriftelijk afgedwongen zich aan te sluiten bij het kartel om de ZZP-chauffeurs te boycotten. Zulks voortvloeiend uit de CAO Besloten Busvervoer artikel 53 waarbij het busbedrijven verboden wordt om chauffeurs in te zetten welke niet bij hen in dienstbetrekking zijn.

Busbedrijven welke een goed onderbouwd dispensatieverzoek voor deze boycot aanvragen bij CAO partijen worden resoluut afgewezen en middels een ongeldige cirkelverwijzing met een kluitje in het riet gestuurd.

Vreemd, nu de werkgeversvereniging KNV over direct aanverwante CAO’s zoals de CAO taxivervoer en de CAO Openbaar vervoer juist het standpunt inneemt dat de ZZP-er buiten de werkingssfeer van die CAO’s valt. Die CAO’s kennen en dergelijke boycot dus niet.

Door het opnemen van een ZZP-Boycot in de CAO stimuleren CAO partijen ook het ontstaan van schijn zelfstandigen. Eenmanszaken welke al jaren als zelfstandige opereren worden nu, wil men als nevenactiviteit chauffeursdiensten aan touringcarbedrijven aanbieden verplicht deze diensten in loondienst te verrichten. Dat schept het beeld van een schijnzelfstandige met alle fiscale onduidelijkheid van dien. Belastingdienst heeft echter aangegeven dat de CAO niet fiscaal bepalend is, deze sluiten zich dus niet aan bij de ZZP-Boycot van CAO partijen en bekritiseren de schijnzelfstandige.

Inmiddels buigen de diverse instanties zoals PZO, MKB Nederland, AWVN, ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen zich dan ook verbolgen over deze ontwikkeling. CAO partijen menen naast het maken van collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers en werknemers nu ook Mededingingsbeperkende afspraken te kunnen maken tussen bedrijven onderling.

M.vr.gr.

Edwin Leuris
www.limousine.nl
Directeur ABC-Specials bv

Over abcspecials

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top